Biography

Ever since I can remember I have been coming to the Gower, I still take my kids there now. It’s never lost its appeal, it’s a gem, and it’s easy to understand why it was the UK’s first designated Area of Outstanding Natural Beauty.

I first developed an interest in photography at the age of 15. I went on to study photography at Townhill College, Swansea. During this period I also completed my first parachute jump and fell in love with the sport. Not only did it give me the opportunity to participate in an exhilarating pastime ‘jumping out of a perfectly good aero plane’, but also the chance to enjoy the Gower Peninsula from the air.

Mae fy atgofion cynharaf yn fachgen, yn ymweld â Gwyr. Bellach, dof â mhlant yma – nid yw wedi colli mymryn o’i apêl i mi, mae yn em. Hawdd deall pam mai Gwyr oedd yr Ardal o Harddwch naturiol cyntaf yn y D.U.

Pan yn bymtheg mlwydd oed, dechreuais ymddiddori mewn ffotografiaeth, ac fe es ymlaen, ymhen amser i astudio’r pwnc yng ngholeg Townhill, Abertawe. Yn ystod fy nghyfnod fel myfyriwr, cefais y profiad bythgofiadwy o gyflawni naid parasiwt, a syrthio dros fy mhen a’m clustiau mewn cariad â’r gamp.


Photo - B.Smith
Photo - B.Suttle


My hobby soon became a career as a British Parachute Association instructor and as a result have been fortunate enough to go skydiving all over the world. It was a natural progression for me to combine my love for aerial sport and adventure with my passion for photography.

Nid yn unig roedd neidio allan o awyren gwbwl weithgar yn ddifyrrwch llawn cyffro a hwyl, roedd yn gyfle hefyd i werthfawrogi ardal ogoneddus Gwyr o’r awyr tra cwympo tuag ati ar rhyw 120 milltir yr awr.. Ymhen amser datblygodd fy hobi yn yrfa. Fe ges fy nghymeradwyo yn hyfforddwr gan gymdeithas Parasiwtwyr Prydain, ac o ganlyniad rwyf wedi bod yn ddigon ffodus i awyr-blymio led led byd.


A Tandem parachute jump above the Gower.


I continue to fly microlights over the Gower; I climb and walk its sea cliffs and footpaths, and enjoy nothing more than going out and surfing it’s waves. The Gower is one of the best places in Wales, to participate in adventurous activity.

Byddaf yn dal i hedfan microlight dros y Gwyr, yn ogystal â cherdded a dringo ei thirwedd. Ac yn joio mas draw pan allan ar y môr, yn syrffio’r tonnau. Mae’n le gwych i wneud shwd amrywiaeth o bethe cyffrous.Photo Alastair Yool


Creating this website in order to show my work has been a journey for me, and will continue to be. My aim is to keep taking photographs and posting them on the site. I would like to thank everyone for their help in getting the project off the ground. If you have any comments about the site, please pass them on.

Mae creu’r safle er mwyn dangos fy ngwaith wedi bod yn rhyw fath o siwrne bersonol i mi, ac yn parhau felly. Fy mwriad yw dal ati i gymryd lluniau, a’u postio ar y safle, Dymunaf ddiolch i bawb am eu cymorth parod yn rhoi cychwyn i’r prosiect. Os oes unrhyw sylwadau am y safle, rhowch wybod os gwelwch yn dda.