fllms : ffilmie

Big Swell - Langland Bay..Fast cutAn hour's surf compressed into a two minute film. The big Atlantic December swell arrives in Langland Bay, Gower, UK. Filmed on the 2nd of December 2007. Enjoy!

Awr o syrffio mewn ffilm dwy funud o hyd. Y mae chwydd mor yr Iwerydd yn cyrraedd ym Mae Langland,Gwyr. Ffilmiwyd ar yr ail o Rhagfyr, 2007. Mwynhewch!


Langland is popular with the local surfing community due to its convenient location near residential Mumbles and the variety of different waves that can be ridden at different tide levels.

At low tide, Crab Island provides what is arguably one of the best shaped and most powerful right hand waves in the country; however, many are put off by the fact that the wave breaks onto the exposed reef, so it is considered far too dangerous for novice surfers. The sandbar which is situated offshore between Langland Point and Crab Island is actually a reef which creates a very powerful and dangerous wave breaking in shallow water. Langland Point offers a more gentle wave on days when the swell is large. At mid-tide, the reef (which is more secluded from the main swell) provides a smaller but crowded wave. At very high tide, the shore-break deposits unwary surfers directly onto stones.

Several local surfers have competed on an International level, most notably Carwyn Williams, whose parents ran a small hotel in the resort.

Y mae Langland yn boblogaidd iawn gyda'r gymuned syrffio am ddau reswm. Yn gyntaf, ei leoliad cyfleus yn agos i bentref poblog Mwmbwls. Yn ail, yr amrywiaeth o donnau gwahanol ceir yno, sy'n galluogi'r brigdonnwr i'w reidio yn ol lefelau gwahanol y llanw.

Pan for llanw'n isel, fe geir yn Crab Island donnau llaw dde pwerus iawn - byddau rhai yn dadlau y gore yn y wlad. Foddbynnag mae'r llanw isel yn dinoethni riff, ac mae'r don yn torri arno, ac yn ei wneud yn dra peryglus i frigdonnwr dibrofiadol. Mewn gwirionedd, riff yw'r draethell (sandbar) sydd wedi ei leoli nepell or lan rhwng Langland Point a Crab Island. Mae'n creu ton bwerus iawn,llawn peryg, wrth dorri mewn dwr bas. Mae'r riff yn creu tonnau llai pan fo llanw canolig. Pan for llanw'n uchel iawn gall y brigdonnwr anwyliadwrus ddarganfod ei hunan yn glanio'n ddisymwth ar gerrig.

Mae llawer o frigdonnwyr lleol wedi cystadlu ar lefel Rhyngwladol, y mwyaf nodedig yw Carwyn Williams. Bu ei rieni'n cadw gwesty bach yn Langland.

Ffeindio'r traeth:
Find this beach: click here